Kontakt: info@quantums-technologies.sk

IT služby :


Webové aplikácie

Vnútrofiremná komunikácia

Firemné aplikačné servery

Sieťové prostredia

Správa sieťovej infraštruktúry

Správa operačných systémov

Správa zákazníckych riešení

Zálohovacie systémy

Automatizácia v priemysle :


Komplexný návrh a realizácia elektroprojektov riadenia technologických zariadení prispôsobených konkrétnym požiadavkám zákazníka s použitím programovateľných automatov (PLC) a manipulačných robotov.

Zabezpečujeme vytvorenie projektu vrátane riadiaceho programu, dodávku, montáž v prevádzkových priestoroch, oživenie zariadenia, odladenie programu, funkčné skúšky a uvedenie zariadenia do samotnej prevádzky.

Pravidelný záručný a pozáručný servis.

Kovovýroba :


Opracovanie dielov frézovaním na CNC technologických zariadeniach.

Zákazková výroba

CNC Kovoobrábanie

CNC Sústruženie

CNC Frézovanie

Rezanie a delenie kovov